Розробники геопорталу ДГМНауковий керівник проекту - Карпінський Ю.О., директор, д-р техн. наук, проф.


Головний геодезист - Кучер О.В.- перший заступник директора з наукової роботи, канд. техн. наук


Науковий консультант - Лященко А.А., заступник директора НДІГК з наукової роботи, д-р техн. наук, проф.


Виконавчий керівник – Черін А.Г., начальник  відділу геоінформаційних систем та технологій, канд. техн. наук


Виконавчий керівник - Куриляк І.С. заступник начальника Центру геодезичних досліджень, канд. техн. наук,


База даних Державної геодезичної мережі України: Кучер О.В.- перший заступник директора з наукової роботи, канд. техн. наук, Куриляк І.С. заступник начальника Центру геодезичних досліджень, канд. техн. наук, Висотенко Р. О., завідувач лабораторією, Стопхай Ю.А. – старший науковий співробітник, Марченко О.М. – старший науковий співробітник, д-р техн. наук, проф.


Програмне забезпечення: Черін А.Г., начальник  відділу геоінформаційних систем та технологій, канд. техн. наук, Горковчук М. В. – науковий співробітник,


Геодезичний калькулятор: Карпінський Ю.О., д-р техн. наук, проф., Куриляк І.С. заступник начальника Центру геодезичних досліджень, канд. техн. наук, Горковчук М.В. – науковий співробітник


Картографічне забезпечення: Осьмак Р.В. - начальник відділу цифрового картографування та дистанційного зондування землі, Рунець Р.В. заступник начальника відділу, Корогода Л.І.,провідний редактор карт, Колісник Г.І., завідувач лабораторією, редактор карт, Медвідь О.П., завідувач лабораторією.


Головний редактор Трюхан М.О. - заступник директора НДІГК, головний редактор карт, начальник картографічного відділу


Редактор Ревенко О. П. - завідувач лабораторією, провідний редактор карт