Інформаційні ресурси геопорталу включають: база метаданих, база геодезичних та нівелірних пунктів, база геодезичних та нівелірних вимірів. 

Геопортал підтримує формування та візуалізацію електронних карт з такими основними шарами: електронні топографічні карти в масштабах 1:5 000 000-1:100 000; геодезичні пункти 1-4 класів; нівелірні пункти І та ІІ класів; лінійно-кутові побудови геодезичних мереж 1-4 класів; рамки трапецій за міжнародним розграфленням аркушів топографічної карти; межі адміністративно-територіальних одиниць України; супутникові зображення на територію України з картографічного сервісу компанії "Microsoft Bing Maps".

Для управління метаданими про пункти ДГМ на базі сервісу каталогу за стандартами ISO 19110 Geographic information – Methodology for feature cataloguing (Методологія каталогізації просторових об'єктів) та ISO 19115 Geographic information –Metadata (Метадані) розроблено спеціальний профіль метаданих, який призначений для опису основних відомостей про пункти ДГМ.

Архітектура геопорталу ДГМ (мал. 1) відповідає міжнародним стандартам серії ISO/TC 211 – Geographic information/Geomatics (Географічна інформація/Геоматика) та стандартам OpenGIS відкритого геопросторового консорціуму OGC. Вона базується на 3-рівневій сервіс-орієнтованій архітектурі (SOA) з такими основними складовими: система керування базою геопросторових даних (СКБГД), геоінформаційні сервіси та засоби підтримання інтерактивної електронної карти "тонкого клієнта". СКБГД реалізовано на основі системи PostgreSQL з розширенням PostGIS, що виконує понад 300 функцій для підтримання даних абстрактного типу "Геометрія". Ці засоби вільно поширюються за ліцензією типу BSD: PostgreSQL Licence, яка підтверджена організацією "Open Source Initiative" і забезпечує на практиці стабільну роботу, повністю задовольняють вимоги стандартів серії ISO 19100 щодо підтримання SQL-доступу до баз геопросторових даних.

Застосування технології СКБГД забезпечує повну незалежність засобів геопорталу та банку даних від форматів будь-якої інструментальної ГІС. У складі геопорталу реалізовано набір геоінформаційних сервісів, які забезпечують відображення растрових і векторних даних, пошук та управління інформацією, реєстрацію користувачів, публікацію даних.

До основних переваг такої реалізації геопорталу можна віднести: всі складові розроблено з використанням програмних засобів з відкритими кодами та GNU-ліцензіями; зручність використання, оскільки для роботи необхідно мати лише звичайний браузер; забезпечення вільного доступу на перегляд інформаційних ресурсів; модульний підхід, уніфікована структура та уніфікована взаємодія з іншими сервісами; інтероперабельність з різними інструментальними ГІС та багато іншого.

Сукупність геоінформаційних сервісів геопорталу ДГМ забезпечує:

  • загальне ознайомлення користувачів з Державною геодезичною мережею України;
  • ознайомлення з місцеположенням геодезичних пунктів на певній території;
  • отримання довідок про характеристики пунктів;
  • можливість вибірки зі списку пунктів з метою оформлення заявки на отримання точних координат в установленому порядку;
  • забезпечення зворотного зв’язку з користувачами для отримання додаткової інформації про пункт (про стан пункту, шляхи під’їзду до нього, фотографії його місцерозташування тощо).