Структура Державної геодезичної мережі (ДГМ)

ДГМ складається з таких структурних сегментів:

- Українська постійно діюча мережа спостережень ГНСС (УПМ ГНСС);

- планова геодезична мережа 1-3 класів та мережа згущень 4 класу;

- нівелірна мережа І-IV класів;

- гравіметрична фундаментальна мережа та мережа 1 класу;

Для функціонування ДГМ використовуються такі системи відліку:

- система координат - Державна геодезична референцна система координат УСК-2000 року;

- система висот - Балтійська 1977 року;

- гравіметрична система відліку -Міжнародна гравіметрична. система 1971 року (IGSN-71).


Загальна характеристика ДГМ

Назва характеристики

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

Всього

Кількість пунктів

817

5997

11068

8 144

26026

Середнє значення СКП, м

0.004

0.019

0.028

0.031

0.026

Мінімальне значення СКП, м

0.001

0.002

0.002

0.003

0.001

Максимальне значення СКП, м

0.031

0.112

0.099

0.143

0.143

Розподіл середніх квадратичних похибок визначення координат пунктів з вирівнювання

Діапазон

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

Всього

від 0 до  1 см

807

1066

2188

336

4397

від 1 до 2 см

7

2497

644

651

3799

від 2 до 3 см

2

2116

2963

3016

8097

від 3 до 4 см

1

201

3255

2966

6423

від 4 до 5 см

0

69

1430

976

2475

від 5 до 6 см

0

29

451

159

639

від 6 до 10 см

0

18

137

38

193

Більше 10 см

0

1

0

2

3

Гістограма розподілу середніх квадратичних похибок