17. Здравствуйте. Я студентка направления геодезии. Могла бы я воспользоваться услугами Вашего сайта ' Схема ДГМ' для получения данных о геодезических пунктах.
Мне это необходимо для написания Дипломной работы. / 25.05.2015

Так, Ви можете користуватися послугами сайта ДГМ з обов'язковим посиланням на нього. Вся інформація там - відкрита, а координати
пунктів ДГМ спотворені з точністю 30 м.
Точні коордлинати пунктів ДГМ - інформація з обмеженим доступом на рівні 'Для службового користування'

16. Есть/будет ли API (возможность использования вашего калькулятора в сторонних приложениях)? / 25.05.2015

Так це можливо і апробовано.

15. Какая точность перевода из СК-63 зона 5 в WGS-84? / 25.05.2015

Укрупнено ланцюг перетворень від СК-83 до WGS - 84 складає

СК-63 -> СК-42 -> УСК-2000 -> ITRF-2000 = WGS


Оскільки WGS 84 'плаваюча'система координат ( остання версія WGS 84
( G1674), то для геодезичних задач вона фіксується на певну епоху, зокрема ITRF 2000.


ITRF 2000 дорівнює WGS 84 в реалізації ( G1674) з точністю приблизно 15 - 20 см.


Точність трансформування координат УСК-2000 -> ITRF-2000 = 15-20 см.

14. Как долго Ваш геодезический калькулятор будет находится в режиме теста? / 25.05.2015

Геодезичний калькулятор не в тестовому планується запустити з 2-го червня 2015 року.

13. Доброго дня, НДІ Геодезії та картографії! Вітаю Вас з минувшим професійним святом! І перш за все, хочу подякувати за створення
такого корисного ресурсу як dgm.gki.com.ua, а особливо за схему ДГМ та геодезичний калькулятор. Але найбільш корисною для мене була
інформація про адміністративний поділ України з межами місцевих рад, що була у попередній версії схеми ДГМ, а зараз її прибрали. Прошу
Вас повернути цей шар у схему, оскільки це чи не єдине джерело данного типу інформації у відкритому доступі. А для мене як фахівця,
що працює з земельними питанням по всій країні, інформація про межі сільських, селищних, міських рад є дуже необхідною!
Ще раз дякую за ресурс і сподіваюсь що прохання не залишиться без відповіді! / 19.04.2015

Теж вітаємо Вас з минулим святом - Днем геолога, геодезиста і картографа.
Дякуємо за слушні зауваження. Адміністративно-територіальна карта буде негайно повернута на схему ДГМ.
Крім того, повідомляємо Вас про те, що працює відкритий ресурс - карта адміністративно- територіального устрою України:

http://atu.gki.com.ua/

12. Хочется услышать позицию НИИГК в вопросе 'точности в кадастре', а собственно об отсутствии нормативно-правовой базы в отображении точности измерений, а,следовательно, точности вычисления площадей и остальной мат. обработки в земельном кадастре. Данный вопрос неоднократно поднимался на форуме землеустроителей, к примеру:http://zemres.com/forum/viewtopic.php?p=93644#p93644. Но почему-то полностью игнорируется на государственном уровне с момента введения кадастра в Украине. Будет ли НИИГК пытаться повлиять на сложившуюся ситуацию, ведь с введением УСК-2000 эта проблема еще больше обострится, при перенесении в государственную систему старой метрической базы земельного кадастра. / 20.03.2013

Проблеми, які зазначені в цьому питанні, дуже важливі.В теперішній час точністні характеристики визначення координат меж земельних ділянок визначаються такими діючими нормативно-технічними документами:

1. Наказ Державного комітету із земельних ресурсів № 85 від 26.08.1997, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 1997 р. 'Про затвердження Положення про земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів'.

2. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98), затвердженої наказом Укргеодезкартографії від 09.04.98 № 56, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23.06.98 за №393/2833 (із змінами).

3. Наказ Державного комітету із земельних ресурсів № 376 від 18.05.2010, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 червня 2010 р. за N 391/17686 'Про затвердження Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками.

Очевидно, що ці документи вимагають вдосконалення, особливо враховуючи необхідність впорядкування питань математичного оброблення результатів земельно-кадастрових знімань, визначення площ земельних ділянок, відповідність сучасному рівню розвитку геоінформаційних методів та технологій ГНСС.Можна поставити питання: А чому ці документи не були розроблені раніше. Справа в тому, що починаючи з 1994 року, коли в Україні масово розпочалися роботи по інвентаризації земель, замовником і організатором них робіт виступали органи Держкомзему. Не є великою таємницею, що ці роботи проводилися без реальної співпраці з Державною службою геодезії, картографії та кадастру, як центрального органу виконавчої влади в сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності. Більше того,Укргеодезкартографія була практично відсторонена від організації земельно-кадастрових знімань. Власне в ті роки був розірваний єдиний топографічний простір. Результати топографо-геодезичних робіт, які виконувалися в складі земельно-кадастрової діяльності, не відображалися на єдиній топографічній основі – в населених пунктах на планшетах в масштабі 1:500, 1: 2000, які велися в органах архітектури, а поза населених пунктів – на топографічних картах в масштабі 1:10 000. А це було можливе тільки за умови прив'язки знімальної основи до пунктів Державної геодезичної мережі та геодезичних мереж згущення. Виконання цієї умови забезпечило би побудову ефективної системи якості в органах Держкомзема, і дозволила би уникнути чисельних грубих помилок в визначенні координат кутів повороту меж земельних ділянок.У 2007. було укладено Угоду про взаємодію та співробітництво між Державним агентством земельних ресурсів України та Державною службою геодезії, картографії та кадастру. В результаті цієї взаємодії Науково-дослідним інститутом геодезії і картографії було виконано наукові дослідження по деяким темам топографо-геодезичного забезпечення ведення Державного земельного кадастру. Але ця угода 2007 року не виконувалася, а результати досліджень не були впровадженні при розроблені нормативно-технічних документів За результатами досліджень згодом було видано дві монографії: -

- Барановський В.Д., Карпінський Ю.О., Кучер О.В., Лященко А.А. Топографо-геодезичне та картографічне забезпечення ведення державного земельного кадастру. Системи координат і картографічні проекції; за заг. ред. Ю.О. Карпінського. – К.: НДІГК, 2009. – 96 с.: іл. – (Сер. 'Геодезія, картографія, кадастр'). -- Барановський В.Д., Карпінський Ю.О., Лященко А.А. Топографо-геодезичне та картографічне забезпечення ведення державного земельного кадастру. Визначення площ територій;за заг. ред. Ю.О. Карпінського. – К.: НДІГК, 2009. – 92с.: іл. – (Сер. 'Геодезія, картографія, кадастр'). -

Питання визначення площ територій з урахуванням кривизни Землі, незалежності від перетворень ділянок у картографічних проекціях, оцінки точності визначення площ досліджено і вирішено у другій монографії.

В 2012 році була здійснена по суті друга спроба, і тут треба віддати належне керівництву Держземагентства, налагодити взаємодію між топографо-геодезичною та землевпорядною діяльністю. Науково-дослідний інститут геодезії і картографії виконав пілотний проект по апробації інформаційних технологій для переходу на Державну геодезичну референцну систему координат УСК-2000.

За результатами цієї роботи було зазначено про системні недоліки земельно-кадастрової діяльності, зокрема: -

- незадовільний стан топографо-геодезичного забезпечення ведення Державного земельного кадастру; -

- невідповідність нормативно-технічних документів та геоінформаційних моделей геопросторових даних Державного земельного кадастру, включаючи топологічну модель, міжнародним стандартам, в першу чергу, комплексу стандартів ISO 19100 “Географічна інформація / Геоматика” та специфікаціям Директиви Європейського Союзупо розвитку інфраструктур геопросторових даних INSPIRE; -

- відсутність ефективної системи якості в земельно-кадастровій діяльності та інші. -

Першим нормативно-технічним документом, проект якого було розроблено у листопаді 2012 року у Науково-дослідному інституті геодезії і картографії та у Центрі Державного земельного кадастру, є “Порядок використання Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 для забезпечення ведення Державного земельного кадастру”, в якому деякі поставлені питання вирішені. Оскільки цей документ знаходиться в Держземагентстві на узгодженні та затвердженні, Науково-дослідний інститут геодезії і картографії може оприлюднити витяги з цього документу у вигляді методичних рекомендацій саме по топографо-геодезичному забезпеченню.

Що стосується Вашого посилання на “Форум землевпорядників”, то, на наше переконання, зрілість кожної нації визначається здатністю до самоорганізації, тому не можна не відзначити цей форум. Але разом з тим технічний рівень проводимої дискусії землевпорядників, часто, не є належним. Обсяги дискусії дуже великі, але знайти конструктивні пропозиції та питання, не просто.

Тому ми готові до фахових запитань та дискусії з землевпорядною громадськістю зазначеного форуму щодо топографо-геодезичного та геоінформаційного забезпечення ведення Державного земельного кадастру.

11. Як бути з мережею згущення пунктів полігонометрії 1-го, 2-го розрядів, яка існує в містах і селищах міського типу, але ж для топографічного знімання у М 1:500 щільність пунктів на забудованих територія повинна буди більшою. / 19.02.2013

Згідно п.1 постанови КМ України «Деякі питання застосування геодезичної системи координат» №1259 від 22 вересня 2004 року, виконання топографо-геодезичних та картографічних робіт на території України, починаючи з 1 січня 2007 року, здійснюється із застосуванням Державної геодезичної системи координат УСК-2000. Носіями системи координат УСК-2000 на території України є пункти Державної геодезичної мережі (ДГМ). Подальший процес введення УСК-2000 передбачає переведення існуючих геодезичних мереж згущення (ГМЗ), побудованих у місцевих системах координат у систему координат УСК-2000. В залежності від стану міської геодезичної мережі та фінансових можливостей населеного пункту, можливі три варіанти прив’язки ГМЗ до УСК-2000.

1. Якщо пункти ГМЗ як фізичні знаки на місцевості в основному збереглися, то виконується повне обстеження міської геодезичної мережі, супутникові геодезичні спостереження на вибіркових пунктах ГМЗ (рівномірно по території міста) з подальшим сумісним вирівнюванням геодезичної мережі за результатами спостережень ГНСС та наявних лінійно-кутових вимірів. В каталог включаються лише пункти, які збереглися на місцевості.

2. Якщо пункти ГМЗ як фізичні знаки на місцевості в переважній більшості знищені, то виконується повне обстеження міської геодезичної мережі, супутникові геодезичні спостереження з елементами лінійно-кутових вимірювань на пунктах ГМЗ, що збереглися. В каталог включаються лише пункти, які збереглися на місцевості та визначені із супутникових геодезичних спостережень та виконаними лінійно – кутовими вимірюваннями в системі координат УСК-2000.

3. Якщо пункти ГМЗ як фізичні знаки на місцевості в переважній більшості знищені то можлива повна реконструкція міської геодезичної мережі, включаючи закладення нових пунктів та супутникових геодезичних та лінійно-кутових вимірах на них, для забезпечення вимог по щільності для топографічного знімання.

Враховуючи велику кількість ГМЗ, прив’язка всіх існуючих мереж займе певний час, тривалість якого буде залежати від фінансування цього виду робіт. На сьогоднішній день в Україні виконано лише повну реконструкцію ГМЗ м. Києва. Ряд міст обласного значення та райцентрів виконали прив’язку ГМЗ до УСК-2000 за процедурою наведеною у п. 2.

У випадку відсутності прив’язки пунктів ГМЗ до УСК-2000 для виконання топографічного та кадастрового знімання різних масштабів НДІГК рекомендує вибіркове визначення існуючих пунктів ГМЗ безпосередньо в системі УСК-2000 та створення зйомочних мереж згідно вимог діючих інструкцій, які можуть бути вихідними для виконання зйомок.

10. Яким чином в УСК2000 (3 гр зони) виглядають координати ? Чи присутні в координатах номера зон по аналогії з зонами по 6 гр. Якщо можна - наведіть приклади. / 19.02.2013

Правила опису прямокутних координат в проекції Гаусса - Крюгера в стандартних триградусних зонах в системі координат УСК-2000 наведені у наказі Укргеодезкартографії №23 від 14 квітня 2011 року. Ознайомитися з текстом наказу можна на сайті НДІГК, у розділі Нормативні документи / Нормативні документи Укргеодезкартографії - https://docs.google.com/viewer?url=gki.com.ua/files/Nakaz_23_zastosuvannia_USK_2000.pdf.

У відповідності до п. 2. цього наказу “Для забезпечення топографічних карт та кадастрових зйомок у масштабах 1: 5 000, 1:2 000, 1:1000 та 1:500 на території України, де відсутні місцеві системи координат, використовувати плоскі прямокутні координати в проекції Гаусса – Крюгера у триградусних зонах. Осьовими меридіанами триградусних зон є меридіани з довготами 21˚, 24˚, 27˚, 30˚, 36˚, 39˚. Початком координат триградусної зони є точка перетину осьового меридіану з екватором, де значення абсциси приймається за 0м, а значення ординати на осьовому меридіані – рівним 300 000м. ”

У стандартних триградусних зонах проекції Гаусса - Крюгера координати мають вигляд х = х ххх ххх.ххх; у = yyy yyy.yyy. Номер зони у значенні ординати не вказується.

Крім того на будь-яких каталогах координат, їх виписках чи топографічних планах обов’язково надається пояснення у вигляді:

Система координат УСК-2000
Триградусна зона проекції Гаусса – Крюгера
Осьовий меридіан - 27.

9. Будет ли НИИГК добиваться отмены грифа с УСК-2000, СК-42, “Балтики”. Ведь ДСК на эту тему сильно ограничивает обычного исполнителя и по большей мере, этот гриф является “народным фарсом”, ведь практически все ограничения можно встретить в просторах интернета, а значит они общедоступны (к примеру “50 000- 100 000 ки” генерального штаба, а тут и СК и рельеф). / 10.02.2013

Починаючи з 1997 року, Науково-дослідний інститут геодезії і картографії постійно відстоює відміну будь-яких обмежень на топографо-геодезичну та картографічну інформацію. Деякий прогрес тут є. Відмінена таємність для топографо-геодезичних матеріалів. Але все ж вони досі залишаються інформацією з обмеженим доступом, на рівні ДСК. Зрозуміло, що будь яка українська організація в установленому порядку може отримати цю інформацію. Але проблема полягає в тому, що дані ДСК вимагають затратних заходів з технічного захисту інформації. Окрім того, обмеження доступу до топографо-геодезичної інформації стає суттєвою перешкодою до застосування сучасних методів визначення координат точок місцевості та їх використання різноманітними користувачами. Дійсно,обмеження доступу до топографо-геодезичної інформації є таємницею “Полішинеля”. НДІГК і надалі відстоюватиме позицію зняття всіх цих необґрунтованих, за нашою думкою, обмежень.

8. По какой причине нет возможности в данный момент приобрести координаты пунктов в УСК-2000, и трансформации в другие референцные системы? Ведь Сергей Тимченко публично заявляет обратное. Заминка в ДЗА, или с технической стороны у НИИГК? / 07.02.2013

Розповсюдження топографо-геодезичної та картографічної інформації виконує Укркартгеофонд. Технічних проблем з розповсюдження координат пунктів Державної геодезичної мережі (ДГМ) в УСК-2000 не має. Всі каталоги координат пунктів ДГМ були складені в 2007 році і передані для розповсюдження в установленому порядку до Укркартгеофонду. За нашими даними, Укркартгеофонд забезпечував постачання координат пунктів ДГМ в установленому тоді порядку, зокрема для загальнодержавних топографічних знімань делімітації та демаркації державного кордону. Протягом останніх 5-ти років були створені тисячі аркушів топографічних карт в УСК-2000. В теперішній час проблема є юридичною. Вона з’явилася у 2012 році в зв’язку з передачею державних підприємств, в тому числі і Укркартгеофонду, до Держземагентства України. Не вдаючись детально до юридичних питань, які насправді є суттєвими, Науково-дослідний інститут геодезії і картографії,максимально зацікавлений у зручному і ефективному розповсюджені координат пунктів ДГМ Укркартгеофондом, та постійно звертається до Держземагентсва з цього приводу. В аналогічному стані знаходиться і трансформаційне поле переходу існуючих топографічних, картографічних та кадастрових матеріалів від СК-42, СК-63 та похідних місцевих систем координат до УСК-2000. Передбачено, що трансформування координат для забезпечення ведення Державного земельного кадастру, буде виконуватися Центром Державного земельного кадастру. Інші пропозиції від НДІГК наразі розглядаються Держземагентством України.

7. На семинаре ДЗА в конце 2012 года прозвучала фраза: “Исполнители смогут работать с СК63 и производных МСК от СК42, а далее ДЗА с помощью поля преобразования (трансформации) будет переводить данные работы в УСК-2000, при этом сохранится возможность работы и от пунктов”. Но ведь при работе с СК42/63 уже возникают проблемы, так же накладывая погрешность преобразования “полем”, где получим большую разницу с работой выполненной от тех же пунктов в УСК-2000, к тому же результат будет мало предсказуемым. Вопрос таков: насколько будет грамотно использовать “поле преобразования” в тот момент, когда другие могут работать с пунктами? Какая позиция НИИГК по этому вопросу? / 07.02.2013

Так, Ви маєте рацію. У відповідності до стандарту ISO 19111 (Geographic information — Spatial referencing by coordinates) координатні операції включають перетворення (conversation) та трансформування (transformation). У координатному трансформуванні використовують параметри, отримані емпірично через набір точок з відомими координатами в обох референцних системах координат. Застосовується цей метод тільки в тому випадку, коли не відомі теоретичні істинні параметри зв’язку. Зокрема цей метод – трансформування використовується для існуючих топографічних, картографічних та кадастрових матеріалів при переході від мало точних систем координат СК-42, СК-63, Місцева, Місцева-2 до високоточної УСК-2000. Численні дослідження, виконані в НДІГК, підтверджують, що точність трансформування, в якому застосовуються виключно строгі математичні методи, складає 10-20 см. З іншої сторони, багато топографо-геодезичних та землевпорядних організацій, які використовують високоточні засоби вимірювань GPS і ГЛОНАСС, різноманітні електронні тахеометри, працюючи в СК-42, СК-63, та похідних від них місцевих систем координат, при прив’язці до пунктів ДГМ вимушені спотворювати високоякісні польові вимірювання. Тому всі нові роботи повинні виконуватися безпосередньо в УСК-2000.

6. У вашій відповіді на питання “Навіщо УСК-2000 має обмежений доступ”, Ви посилаєтеся на діючий Наказ №525, й в тому числі цитуєте п. 8 цього Наказу, але трактуєте його, а саме “Зокрема це стосується, наприклад, параметрів переходу від …” у прямій відповідностідо п. 4 скасованого Наказу №77 від 15.08.2011. Ви вважаєте, що п.8 Наказу є неповним або некоректним? / 06.02.2013

Так дійсно п. 8 Наказу №525 від 25.10.2012 року “Відомості за сукупністю всіх показників про точні значення елементів орієнтування в Державній геодезичній референцній системі координат УСК-2000” сформульований не коректно, як і інші пункти цього наказу – це вже напрацювання експертної комісії Держземагенства України. Першоджерельне рішення про надання грифу обмеження доступу “Для службового користування” у сфері топографо-геодезичного та навігаційного забезпечення військ геодезичній інформації у системі УСК-2000 було прийнято Генеральним штабом Збройних сил України де цей пункт сформульований так: “Відомості за сукупністю всіх показників про точні значення елементів орієнтування систем УСК-2000 і СК-42 та зв’язки цих систем з іншими системами координат, у тому числі умовними або місцевими”. Відповідно ця норма була продубльована у Наказі №77 від 15.08.2011 р. Держземагентства України. Чому вона набула такої «кострубатої» форми у Наказі №525, то це питання до експертної комісіє Держземагенства. В цілому НДІГК має досить гіркий досвід спілкування з компетентними органами з питань доступу до топографо-геодезичної інформації, починаючи з 1995 року з часу проведення,сумісної з Інститутом Прикладної Геодезії (IfAG) Федеральної служби геодезії і картографії Німеччини,сумозвісної GPS-компанії на території України з побудови супутникової геодезичної мережі. Розбори з цього питання були досить довгі і проблематичні. Про це написав в своїй монографії Яцків Я.С. – академік НАНУ, який приймав участь у тих роботах. Враховуючи на те, що у конфліктних ситуаціях сталою є практика залучення експертів саме з Генерального штабу Збройних сил України, то у своїй діяльності ми також звертаємо увагу на “Перелік відомостей, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю Міністерства оборони України”, а саме розділ “Топографічне та навігаційне забезпечення військ (сил)”, вимоги якого доведені до підприємств Укргеодезкартографії лист №1529/0/1-5/10 від 23.03.2010 року.

5. В 2012 году достал несколько пунктов в системе УСК-2000, для выполнения топографической съемки, а в 2012 году удалось сравнить эти же пункты в одном из предприятий ГУГК, расхождения составили по 1 пункту – 3 см, а по 2 пункту – 8 см. Как это понять? / 06.02.2013

Координати пунктів Державної геодезичної мережі в системі УСК-2000 отримані за результатами вирівнювання астрономічних, базисних та лінійно-кутових вимірювань, які виконані протягом 1920-2005 років. За вихідні пункти слугували пункти 1 класу (кількість 815 пунктів), які визначені із супутникових геодезичних спостережень в 2004 році та 780 пунктів ДГМ 2, 3 класів, які визначені також із супутникових геодезичних спостережень у 2005-2006 роках для підсилення каркасу вихідних пунктів і на яких, за результатами попереднього вирівнювання були отримані похибки більше 0.10 м. На період 2007 року у Банк геодезичних даних Укргеодезкартографії включено біля 24 500 пунктів із значеннями координат в системі УСК-2000, з яких 1595 пунктів визначені із супутникових геодезичних спостережень, а координат 22 905 пунктів отримані із вирівнювання лінійно-кутових вимірювань 1920-2005 років. Однак на цьому роботи із розвитку Державної геодезичної мережі не зупинилися. Щорічно підприємствами Укргеодезкартографії виконуються супутникові геодезичні спостереження на 500-600 пунктах ДГМ. Оброблення спостережень на пунктах виконується в Науково-дослідному інституті геодезії і картографії та за результатами оброблення поновлюється інформація про пункти у Банку геодезичних даних, в тому числі і про координати. Так станом на 1.01.2013 року у БГД є 25 198 пунктів, з яких біля 4 000 пунктів визначені із супутникових геодезичних спостережень. У 95 %випадків розходження в координатах пунктів визначених із вирівнювання лінійно-кутових вимірювань та визначених із супутникових геодезичних спостережень не перевищує 0,05 м, але є ї розходження до 0,30 м особливо в районах активної господарської діяльності. Тобто інформація про пункти ДГМ, в тому числі і про значення їх координат регулярно поновлюється у сторону підвищення її точності. В зв’язку з вище викладеним пропонуємо не використовувати метод “діставання“ вихідних геодезичних даних, бо можуть виникнути питання і технічного і економічного характеру, а використовувати офіційні канали отримання оновлених геодезичних даних. Крім цього, НДІГК звертається до геодезичної громадськості та пропонує надавати результати супутникових геодезичних спостережень (двох частотними приймачами, у статиці з періодом спостерігання не менше 2 годин) на пунктах ДГМ що дасть змогу підвищувати її точність та дієвість.

4. На порталі відображені пункти, які знищені. Особисто був на пунктах, на яких давно вже немає пірамід. Чому такі пункти відображають як живі? / 29.01.2013

Пункти Державної геодезичної мережі, які відображені на геопорталі, побудовані згідно вимог ”Основних положень створення Державної геодезичної мережі України”, 1998р., ”Основных положений о построении государственной геодезической сети СССР”, 1961р., ”Основных положений о построении государственной геодезической сети СССР”, 1954р., та ”Основных положений о построении государственной геодезической сети СССР”, 1939р. Зовнішній знак геодезичного пункту, до якого відносять прості та подвійні піраміди, піраміди-штативи, прості та складні сигнали і т.д., ніколи не був носієм координат геодезичного пункту. Зовнішній знак на геодезичному пункті встановлювався з метою забезпечення видимості земля-земля під час побудови ДГМ традиційними методами. Внаслідок господарської діяльності та часто шкідницької діяльності на багатьох пунктах ДГМ, зовнішні знаки втрачені. Із появою супутникових технологій зникла необхідність обов’язково забезпечувати видимість земля-земля між усіма суміжними пунктами. Але втрата зовнішнього знака не означає, що втрачений центр пункту, який, власне, і є носієм координат та висот геодезичного пункту. В залежності від конструкції центр пункту може складатися з кількох пілонів і закладається в ґрунт на глибину до 3 м. Так, наприклад, верхній пілон геодезичного пункту, закріплений типом центру типу 1ОП, буде розташований на 0.5 м нижче рівня землі. Таким чином сам геодезичний пункт є такою інженерною спорудою, яка має кілька центрів і є досить “живучим”. Пункт вважається втраченим, якщо є наявні ознаки знищення його центра (на місці пункту побудовано капітальну споруду, знищено курган, викопано котлован, зруйновано будівлю і т.п.), або коли вжиті заходи до розшуку центра, включаючи інструментально-геодезичні методи, не дали позитивних результатів, про що складається відповідний акт втрати пункту у двох примірниках, один з яких передається до Укркартгеофонду. Із практичного досвіду зафіксовано, що біля 95% центрів геодезичних пунктів можна знайти на місцевості із використанням інструментально-геодезичних методів пошуку. НДІГК звертається до всіх небайдужих геодезистів інформувати про стан збереження геодезичних пунктів ДГМ. Підтверджена та достовірна інформація про стан збереження геодезичних пунктів буде оперативно вноситися на Геопорталі “Державна геодезична мережа”.

3. Навіщо УСК-2000 має обмежений доступ? / 20.01.2013

Науково-дослідний інститут геодезії і картографії послідовно останні 10 років виступає за скасування обмежень на топографо-геодезичну та картографічну інформацію, зокрема і на координати пунктів Державної геодезичної мережі, яка реалізує Державну геодезичну референтну систему координат УСК-2000. Про це свідчить зняття грифу “таємно“ із геодезичної інформації у 2010 році. Рішення про надання грифу обмеження доступу “для службового користування” у сфері топографо-геодезичного та навігаційного забезпечення військ геодезичній інформації у системі УСК-2000 було прийнято Генеральним штабом Збройних сил України. Відповідно Держземагентство України продублювало ці положення у Переліку відомостей , які містять службову інформацію в системі Держземагентства України, як центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності. У відповідності до п. 3 Переліку відомостей, які містять службову інформацію в системі Держземагентства України, затвердженого наказом Держземагентства України № 525 від 25.10.2012 р., “координати пунктів Державної геодезичної мережі та геодезичних мереж згущення, нівелірних та гравіметричних пунктів на територію України точність яких 10 м і точніше в Державній геодезичній референцній системі координат УСК-2000 та системі координат СК-42, які містяться в каталогах координат” є службовою інформацією,якій надається гриф обмеження доступу “для службового користування”. Прямокутні координати тих самих пунктів в місцевих системах координат є відкритою інформацією. Окрім того, у відповідності до п. 8 того ж Переліку, “відомості за сукупністю всіх показників про точні значення елементів орієнтування в Державній геодезичній референцній системі координат УСК – 2000” також є інформацією з обмеженим доступом. Зокрема це стосується, наприклад, параметрів переходу від просторових прямокутних координат X, Y, Z у системах координат ITRS, WGS-84, ETRS89 до просторових прямокутних координат X, Y, Z у системі УСК-2000 – елементів орієнтування в Державній геодезичній референцній системі координат УСК – 2000. Тому НДІГК змушений вказувати наближені значення елементів орієнтування в Державній геодезичній референцній системі координат УСК – 2000. У відповідності до Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998р. №1893 (зі змінами) будь яке підприємство, установа, організація незалежно від форм власності, може отримати цю інформацію в установленому порядку.

2. На різних популярних форумах, зокрема на ”Форумі землевпорядників“ та на “Форуме геодезии и навигации” проф. Савчуком С.Г. приведені параметри зв’язку між ETRS89/ETRF2000 та УСК-2000. Чи можете Ви підтвердити коректність параметрів Савчука С.Г. та які параметри є у НДІГК? / 16.01.2013

НДІГК, як відповідальний розробник Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000, встановив її зв’язки з міжнародними системами координат та регулярно виконує оброблення супутникових спостережень на станціях Української постійно діючої мережі спостережень глобальних навігаційних супутникових систем (УПМ ГНСС) з метою моніторингу зв’язків УСК-2000 з сучасними реалізаціями міжнародних систем координат ITRF та ETRF, включаючи і точний зв'язок ETRS89/ETRF2000 та УСК-2000. Окрім того, інститут створив різноманітні зв’язки між різними системами координат, включаючи і точний зв'язок, вказаний у Вашому питанні. Так для Центру Державного земельного кадастру було розроблено понад 40 різноманітних ланцюгів перетворення та трансформування координат. Основним принципом при створенні будь-яких розробок, виконаних і інституті, є застосування виключно строгих математичних комп’ютерних методів. Але розмістити ці параметри у відкритій публікації інститут не може, так як у відповідності до діючого Переліку відомостей, які містять службову інформацію в системі Держземагентства України, ці параметри є інформацією з обмеженим доступом (ДСК). Ці параметри можуть бути доступними будь – якій українській організації у встановленому законодавством порядку – зверненням до Держземагентства України. Встановлення зв'язку ETRS89 / ETRF2000 та УСК-2000 є відомою процедурою та здійснюється обов’язково на основі та з використанням встановлених НДІГК параметрів УСК-2000. Тому, окремих, незалежних, а разом з тим точних “параметрів” існувати не може.

1. Навіщо взагалі потрібна нова система координат УСК-2000. Невже не можна і надалі працювати в СК-63? / 16.01.2013

Координати пунктів Державної геодезичної мережі в системі координат 1942 року, або похідної від неї системи координат СК-63 не забезпечують потреби суспільства в якісній координатній основі, не відповідають рівню розвитку сучасних геодезичних вимірювань, зокрема не забезпечують на необхідному рівні точності однозначного переходу до геоцентричної системи координат, в якій функціонують глобальні супутникові навігаційні системи GPS і ГЛОНАСС. В цілому спотворення СК-42 або СК-63 в межах України досягають до 6 м. Похибки взаємного положення суміжних пунктів Державної геодезичної мережі (ДГМ) у СК-42 або СК-63 в середньому складають 0,196 м, а на відстанях 50-100 км можуть досягати до 2 м і більше, що не дозволяє в багатьох випадках з необхідною точністю виконувати геодезичну прив’язку до пунктів ДГМ чи інших спеціальних мереж, які будуються з використанням супутникових приймачів GPS і ГЛОНАСС. Деформація ДГМ у СК-42, або в СК-63 в межах зон використання місцевих систем також не забезпечує, з необхідною точністю, визначення параметрів переходу до місцевих систем координат. Багато топографо-геодезичних та землевпорядних організацій, які використовують високоточні засоби вимірювань GPS і ГЛОНАСС, різноманітні електронні тахеометри, при прив’язці до пунктів ДГМ вимушені спотворювати високоякісні польові вимірювання. Натомість сучасна ДГМ, яка є носієм системи координат УСК-2000, побудована на основі супутникових спостережень. У результаті строгого вирівнювання геодезичної мережі виконано суцільне оцінювання точності та визначені середні квадратичні похибки для кожного пункту ДГМ. Середня квадратична похибка визначення координат пунктів в УСК-2000 для першого классу мережі становить 0,003 м, другого – 0,020, третього – 0,032 і четвертого – 0,032м. Отже сучасна Державна геодезична мережа України, яка реалізує УСК-2000, повністю забезпечує ефективне застосування сучасних геодезичних приладів – GPS-приймачів, особливо технології RTK (режим реального часу) та VRS (віртуальна референцна станція), електронних тахеометрів, на придбання яких вже затрачено значні кошти. Треба зазначити, що проблема переходу на нові системи координат не є тільки українською проблемою. Аналогічні задачі вирішували інші передові країни,

* Якщо Ви не знайшли відповіді на своє питання , використовуйте форму Задати питання

Редакція Геопорталу ДГМ не має намірів обмежувати свободу запитань, але залишає за собою право вилучати висловлювання з вживанням нецензурної лексики та образ на адресу авторів матеріалів.
Адміністратор Геопорталу надасть відповідь на питання на вказану Вами електрону пошту протягом 2-х робочих днів. З повагою, Адміністрація Геопорталу