Геопортал «Державна геодезична мережа України» (ДГМ)* створений з метою:

 • ознайомлення користувачів з Державною геодезичною мережею України;
 • селекції геодезичних та нівелірних пунктів на район робіт з метою їх обстеження та майбутнього оформлення замовлення на отримання точних координат;
 • отримання довідкової інформації про розміщення, щільність та характеристики окремих геодезичних пунктів на район робіт;
 • надання консультацій користувачам щодо використання геодезичних пунктів та систем координат;
 • забезпечення зворотного зв’язку з користувачами щодо надання ними додаткової інформації по окремих пунктах (про стан пункту, стан зовнішнього знаку, доїзд до нього, фотографії тощо).
 • * Координати геодезичних пунктів на Геопорталі дані з точністю 20 метрів; висоти пунктів - з точністю 10 м.

  Вимоги до програмного забезпечення

  Для нормальної роботи з Геопорталом необхідний веб-браузер однієї з версій:

 • Google Chrome 24 і вище;
 • Internet Explorer 9 і вище;
 • Opera 12 і вище;
 • Mozilla FireFox 17 і вище.
 • Інтерфейс програми

  Інтерфейс програми відповідає еталонній архітектурі геопорталу консорціуму OGC (Open Geospatial Consortium). Еталонна архітектура Геопорталу базується на загальній сервіс-орієнтованій архітектурі (SOA – Service Oriented Architecture). Головною ознакою SOA є доступність ІТ – функціональності різним мережним пошуковим механізмам. Програмне забезпечення геопорталу створено на основі використання Open Sourse, зокрема JavaScript, C++,PostgreSQL.

  Ресурс Геопорталу

  Реcурс Геопорталу складається з таких наборів:

 • Топографічна карта – топографічна карта України масштабу 1:200 000;
 • Адміністративно-територіальні межі – адміністративно-територіальні межі територій АР Криму, областей та районів України;
 • Геодезичні пункти – база даних геодезичних пунктів;
 • Лінійно-кутова побудова – база даних лінійно-кутових вимірів, задіяних в ДГМ;
 • Нівелірні пункти – база даних пунктів нівелірної мережі І та ІІ;
 • Лінії нівелювання – база даних нівелірних перевищень ліній нівелювання І та ІІ класів;
 • Розграфлення аркушів топографічної карти – набір номенклатурних аркушів карт в державній розграфці масштабів 1:10 000-1:200 000
 • Функціональність Геопорталу

  Геопортал забезпечує виконання таких сервісів:

 • перегляд на топографічній карті місцезнаходження геодезичних та нівелірних пунктів, схем геодезичної та нівелірної мереж;
 • отримання інформації про окремі пункти;
 • виконання селекцій інформації за традиційними методами (по назві чи наближеним координатам геодезичних пунктів, по адміністративно-територіальним одиницям, за номенклатурою аркушу карти, нанесеному контуру на карті) (повний сервіс буде відкрито до 30.01.2013 року);
 • формування замовлення на отримання точних координат та висот пунктів. (сервіс буде відкритий після узгодження з Держземельагенством України);
 • друк фрагментів карт та схем геодезичної та нівельрної мереж;
 • реєстрація користувачів (буде відкрито до 30.01.2013 року);
 • додавання до ресурсів Геопорталу додаткової інформації від користувачів про стан пунктів, доїзд до них, детальний опис, фотографії їх місцезнаходження, тощо.
 • Опис головної форми

  Головна форма складається з таких елементів:

 • головне меню - перший рядок з основними меню Геопорталу;
 • функціональна панель – панель зліва для управління відображенням інформації та навігації по карті;
 • інструментальна панель – панель іконок з основними командами Геопорталу;
 • робоче поле – центральна частина для відображення графічної та текстової інформації;
 • інформаційне поле – нижня частина форми для відображення довідкової інформації (поточних координат курсору миші, тощо).
 • Головне меню

  Меню Шари – меню призначене для управління окремими шарами з просторовою інформацією, перелік яких відображається на функціональній панелі

  Меню Пошук – меню призначене для вибірки інформації про геодезичні та нівелірні пункти і включає такі вибірки:

 • По назві – селекція пунктів за назвою;
 • По координатах – селекція пунктів за наближеними координатами в межах 200 метрів;
 • По адміністративному району – селекція пунктів в межах адміністративно-територіальної одиниці України;
 • По населеному пункту – селекція пунктів в радіусі 15 км від центроїду населеного пункту;
 • По радіусу – селекція пунктів в заданому радіусі навколо точки, вказаної мишкою на карті;
 • По карті – селекція окремих пунктів мишкою та пунктів в межах контуру описаного на карті.
 • Меню Замовлення – призначене для формування списку вибраних пунктів в табличному виді для замовлення точних значень координат та висот (буде відкрито до 30.01.2013 року).

  Меню Реєстрація – меню призначене для реєстрації користувачів Геопорталу (буде відкрито до 20.01.2013 року).

  Інструментальна панель

  Отримання інформації про об’єкт на карті
  Відновлення зображення карти до вихідних розмірів
  Збільшення зображення карти за допомогою вказаної рамки мишкою
  Збільшення масштабу карти (не більше М 1:10 000)
  Зменшення масштабу карти
  Переміщення зображення карти в довільному напрямку
  Перехід до попереднього зображення карти (на один крок назад)
  Перехід до наступного зображення карти
  Вимірювання відстані між двома точками, вказаними мишкою
  Вимірювання площі ділянки, описаної мишкою на карті
  Вилучення тимчасових об’єктів на карті