Skip to content

Список API

  • POST /api-user/transform-file - Перетворення geojson із однієї системи координат в іншу

Статус коди

КлючОпис
200 SuccessУспішний запит
400 Bad RequestНеправильно сформований запит від клієнта
401 UnauthorizedAPI потребує аутентифікації
403 ForbiddenВідмова запиту
404 Not FoundІнформації не знайдено
500 Internal Server ErrorПомилка на стороні сервера
503 Service UnavailableСервер тимчасово не може опрацьовувати запити з технічних причин