Як в населених пунктах перейти до системи координат УСК-2000

 • 18.09.2019

У відповідності до Наказу Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 01.03.2017 №74 р. на території всіх областей України та м. Київ і Севастополь створені нові місцеві системи координат, похідні від УСК-2000. Відомості про ці нові місцеві системи координат оформлені у вигляді «Паспортів місцевих систем координат», які затверджені наказом Державного агентства земельних ресурсів України від 11 жовтня 2012 р. № 1-та розміщені в за адресою http://dgm.gki.com.ua/ua/pasporti-regionalnih-systems

Старі місцеві системи координат в населених пунктах були утворені від системи координат 1932, 1942 та 1963 років шляхом введення відповідних “ключів” переходу.

Міські геодезичні мережі, які є носіями місцевих систем координат, не відповідають сучасним технічним вимогам, що висуваються до геодезичної основи, яка задає вимірювальні властивості топографічним, землевпорядним, містобудівним та іншим картографічним матеріалам, зокрема:

 • спотворення міських геодезичних мереж, які створені у системах координат СК-42, СК-63 досягають 1-1.5 м;
 • значні втрати геодезичних пунктів в наслідок господарської діяльності.

Крім того, для переведення існуючих картографічних матеріалів в нові місцеві системи координат, утворені від системи координат УСК-2000 потрібне трансформаційне поле на територію населеного пункту, яке створюється за результатами реконструкції міських геодезичних мереж. На жаль, останнім часом непоодинокі випадки, коли у населених пунктах оновлюється топографічна основа в новій системі координат УСК-2000 без реконструкції міських геодезичних мереж та встановлення зв’язків між старою та новою місцевої системами координат. Це приводить до невідповідності координатної основи міста оновленим топографічним планам і не дозволяє перевести існуючі картографічні матеріали в нову систему координат.

Для встановлення параметрів зв’язку старої місцевої системи координат з УСК-2000 і реконструкції міської геодезичної мережі, в залежності від її технічного стану та фінансових можливостей, Науково-дослідний інститут геодезії і картографії пропонує виконання робіт з встановлення параметрів зв’язку старих місцевих систем координат з УСК-2000 та реконструкції міських геодезичних мереж за однією з трьох технологічних схем:

 А. Повна реконструкція міської геодезичної мережі з прив’язкою її до системи координат УСК-2000

Реконструкція міської геодезичної мережі передбачає повне відновлення геодезичної мережі із доведенням загальної щільності пунктів державної геодезичної мережі та пунктів геодезичних мереж згущення не менше: в забудованій частині — 4 пункти на 1 км2; незабудованій частині — 1 пункт на 1 км2.

Забезпечує трансформування картографічних матеріалів всіх масштабів.

Перелік робіт включає:

 • повне обстеження та оновлення пунктів існуючої міської геодезичної мережі 4 класу та 1, 2 розрядів;
 • обстеження та оновлення нівелірних знаків;
 • рекогносцирування пунктів міської геодезичної мережі, замість втрачених;
 • виготовлення центрів та закріплення пунктів міської геодезичної мережі;
 • виконання супутникових геодезичних спостережень на пунктах міської геодезичної мережі;
 • виконання лінійно-кутових вимірів на пунктах міської геодезичної мережі;
 • нівелювання IV класів по пунктах геодезичної мережі;
 • опрацювання супутникових та лінійно-кутових вимірювань на пунктах міської геодезичної мережі;
 • вирівнювання міської геодезичної мережі та обчислення координат пунктів, укладання каталогів координат та висот пунктів міської геодезичної мережі в системі координат УСК-2000 або місцевій системі координат, утвореній від УСК-2000;
 • аналіз деформації існуючої міської геодезичної мережі;
 • побудова трансформаційного поля для перетворення картографічних та землевпорядних матеріалів із старої місцевої системи координат населеного пункту, утвореної від СК-42 (СК-63) в місцеву систему координат, утворену від УСК-2000 з можливістю використання у системах ArcGIS, AutoCAD чи інших програмних продуктах);
 • складання технічного звіту.

Б. Часткова реконструкція міської геодезичної мережі з прив’язкою її до системи координат УСК-2000

Реконструкція міської геодезичної мережі передбачає визначення координат тільки вузлових та їм суміжних пунктів 4 класу та 1 розряду шляхом супутникових геодезичних спостережень. При наявності лінійно-кутових вимірів на пунктах 4 класу та 1 розряду полігонометрії минулих років є можливість виконати їх вирівнювання та укладання каталогу каталог координат та висот пунктів у новій системі координат.

Забезпечує трансформування картографічних матеріалів всіх масштабів.

Перелік робіт включає:

 • часткове обстеження та оновлення пунктів існуючої міської мережі 4 класу та. вузлових пунктів 1 розряду (орієнтовно 100 пунктів);
 • виконання супутникових геодезичних спостережень на пунктах міської геодезичної мережі за точністю 4 класу;
 • опрацювання супутникових геодезичних спостережень на пунктах мережі, обчислення їх координат у системі координат УСК-2000;
 • збір та вивчення матеріалів лінійно-кутових вимірів минулих років;
 • вирівнювання міської геодезичної мережі за даними супутникових геодезичних спостережень, виконаних в УСК-2000 та лінійно-кутових вимірів минулих років;
 • обчислення координат пунктів, укладання каталогів координат та висот пунктів міської геодезичної мережі в системі координат УСК-2000 або місцевій системі координат, утвореній від УСК-2000;
 • аналіз деформації існуючої міської геодезичної мережі;
 • побудова трансформаційного поля для перетворення картографічних та землевпорядних матеріалів із старої місцевої системи координат населеного пункту, утвореної від СК-42 (СК-63) в місцеву систему координат, утворену від УСК-2000 (з можливістю використання у системах ArcGIS, AutoCAD чи інших програмних продуктах);
 • складання технічного звіту.

 В. Прив’язка місцевої системи координат до системи координат УСК-2000

Реконструкція міської геодезичної мережі передбачає визначення координат біля 50 пунктів міської геодезичної мережі (полігонометрії), які рівномірно розташовані на території міста.

В даному випадку при виконані топографо-геодезичних робіт на території населеного пункту, після прив’язки місцевої системи координат до системи координат УСК-2000, можуть використовуються тільки пункти Державної геодезичної мережі (ДГМ) та пункти полігонометрії, які визначені в системі координат УСК-2000.

Забезпечує трансформування матеріалів масштабу 1: 2000 і дрібніше.

Перелік робіт включає:

 • вибіркове обстеження та оновлення пунктів існуючої міської мережі 4 класу та 1, 2 розрядів, на яких необхідно виконати супутникові геодезичні спостереження;
 • виконання супутникових геодезичних спостережень на вибраних пунктах міської геодезичної мережі;
 • опрацювання супутникових геодезичних спостережень на пунктах мережі, обчислення їх координат у системі координат УСК-2000;
 • аналіз деформації існуючої міської геодезичної мережі;
 • моделювання параметрів місцевої системи координат (встановлення зв’язку із системою координат УСК-2000);
 • обчислення координат пунктів міської геодезичної мережі та укладання каталогу координат та висот пунктів у системі координат УСК-2000 або місцевій системі координат, утвореній від УСК-2000;
 • складання технічного звіту.

 

Інші новини

Запуск Геопорталу

9 січня 2013 року відбувся запуск геопорталу "Державна геодезична мережа України". В цей день ресурс відвідало близько 500 осіб.

Державна геодезична мережа України

Геопортал ДГМ – версія 2.0 –b доповнений чотирма можливостями, спрямованих на підвищення функціональних можливостей та автоматизованого забезпечення користувачів геодезичною інформацією та послуг по перетворенню та трансформуванню координат.

Інформація про пункти та лінії нівелірної мережі І-го та ІІ-го класів

17 січня 2013 року на Геопорталі ДГМ розміщена інформація про пункти та лінії нівелірної мережі І-го та ІІ-го класів.