Програмне забезпечення геопорталу ДГМ

Архітектура геопорталу базується на 3-рівневій сервіс-орієнтованій архітектурі (SOA) з такими основними складовими: система керування базою геопросторових даних (СКБГД), геоінформаційні сервіси та засоби підтримання інтерактивної електронної карти "тонкого клієнта". СКБГД реалізовано на основі системи PostgreSQL з розширенням PostGIS та QGIS, що виконує понад 300 функцій для підтримання даних абстрактного типу "Геометрія". Ці засоби вільно поширюються за ліцензією типу BSD: PostgreSQL Licence, яка підтверджена організацією "Open Source Initiative" і забезпечує на практиці стабільну роботу, повністю задовольняють вимоги стандартів серії ISO 19100 щодо підтримання SQL-доступу до баз геопросторових даних.


Застосування технології СКБГД забезпечує повну незалежність засобів геопорталу та банку даних від форматів будь-якої інструментальної ГІС. У складі геопорталу реалізовано набір геоінформаційних сервісів, які забезпечують відображення растрових і векторних даних, пошук та управління інформацією, реєстрацію користувачів, публікацію даних.


Інтерфейс програми відповідає еталонній архітектурі геопорталу консорціуму OGC (Open Geospatial Consortium). Еталонна архітектура Геопорталу базується на загальній сервіс-орієнтованій архітектурі (SOA – Service Oriented Architecture). Головною властивістю  SOA є доступність ІТ – функціональності різним мережним пошуковим механізмам.


До основних переваг такої реалізації геопорталу можна віднести: всі складові розроблено з використанням програмних засобів з відкритими кодами та GNU-ліцензіями; зручність використання, оскільки для роботи необхідно мати лише звичайний браузер; забезпечення вільного доступу на перегляд інформаційних ресурсів; модульний підхід, уніфікована структура та уніфікована взаємодія з іншими сервісами; інтероперабельність з різними інструментальними ГІС та багато іншого.