Про Геопортал ДГМ

Геопортал ДГМ розроблений в Науково-дослідному інституті геодезії і  картографії.


Геопортал ДГМ є складовою національної інфраструктури геопросторових даних, який призначений для підтримки інтероперабільності різноманітних геопросторових даних на основі використання єдиної координатної основи України.


Сукупність геоінформаційних сервісів геопорталу ДГМ забезпечує в режимі online:


  • загальне ознайомлення користувачів з Державною геодезичною мережею України;
  • доступ до відомостей  про Державну геодезичну референцну систему координат УСК-2000 та паспортів регіональних місцевих систем координат, утворених від системи координат УСК-2000,
  • ознайомлення з місцеположенням геодезичних пунктів на певній території;
  • отримання довідок про технічні характеристики геодезичних пунктів;
  • можливість вибірки зі списку пунктів з метою оформлення замовлення на отримання точних координат в установленому порядку;
  • виконання координатних операцій перетворення та трансформування координат з різноманітних систем координат в інші;
  • забезпечення зворотного зв’язку з користувачами для отримання додаткової інформації про пункт, зокрема про стан пункту, шляхи під’їзду до нього, фотографії його місце розташування тощо.

Геопортал ДГМ розроблений з дотриманням таких принципів:


  • відповідність міжнародним стандартам серії ISO 19100 “Географічна інформація / Геоматика” та стандартам Відкритого Геопросторового Консорціуму OGC. ( The Open Geospatial Consortium OGC);
  • використання міжнародного досвіду впровадження геодезичних референцних систем координат та врахування Директиви Європейського Союзу  2007/2/EC  INSPIRE – інфраструктури геопросторової інформації (Infrastructure for Spatial Information in the European Community та геоінформаційних сервісів EuroGeographics – Європейської асоціації національних картографо - геодезичних та кадастрових служб.
  • застосування строгих математичних методів забезпечення координатних операцій перетворення та трансформування координат.


Геопортал підтримує формування та візуалізацію електронних карт з такими основними шарами: електронні топографічні карти в масштабі 1:100 000; інформація про геодезичні пункти Державної геодезичної мережі 1-4 класів; нівелірні пункти І та ІІ класів; відомості про лінійно-кутові побудови геодезичних мереж 1-4 класів; рамки трапецій за міжнародним розграфленням аркушів топографічної карти; межі адміністративно-територіальних одиниць України; супутникові зображення на територію України з картографічного сервісу компанії "Microsoft Bing Maps". Геопортал містить геодезичний калькулятор, який забезпечує перетворення та трансформування координат в системах СК-42, СК-63, УСК-2000, WGS 84.