Угода користувача

Дана Угода Користувача (надалі «Угода») укладається між Вами (надалі «Користувач») та Державне підприємство «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії» (ДП «НДІГК») (надалі «Державне підприємство «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії» (ДП «НДІГК»)») і регулює усі види використання інтернет-сайту http://dgm.gki.com.ua/ (надалі «Сайт»), який є власністю та управляється Державне підприємство «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії» (ДП «НДІГК»), послуг, що надає Державне підприємство «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії» (ДП «НДІГК») завдяки Сайту та усієї інформації, яка доступна на Сайті.

1. Загальні положення

1.1. Використання Сайту дозволено тільки особі (далі "Користувач"), що прийняла усі умови даної Угоди, яка розміщена за адресою Угода користувача, «Угоду про конфіденційність», яка розміщена за адресою Угода про конфіденційність й інші правила, передбачені на Сайті.

1.2. Користувач зобов'язаний уважно ознайомитися з Угодою перед використанням Сайту. Використовуючи будь-яку частину Сайту, Користувач надає свою згоду бути зв'язаним умовами даної Угоди з Державне підприємство «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії» (ДП «НДІГК»). Якщо Ви не погоджуєтеся з умовами Угоди (повністю або частково), то Вам не надається статус й права Користувача і Вам забороняється використовувати Сайт, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку інформацію, розміщену на Сайті та будь-які послуги, що надаються у рамках Сайту.

1.3. Умови Угоди поширюються на всіх користувачів Сайту - як на користувачів, що не мають облікового запису на Сайті (незареєстрованний користувач), так і на користувачів, що мають будь-який обліковий запис, будь-якого з доступних видів. Під обліковим записом розуміється сукупність інформації про користувача й даних авторизації (логін, пароль).

1.4. Користувач не має права використовувати Сайт і не може прийняти умови Угоди, якщо він не досяг встановленого законом віку, коли він має право укладати такі угоди.

1.5. Якщо закон країни, де проживає або перебуває Користувач забороняє використовувати Сайт з будь-яких причин, Користувач повинен утриматися від використання Сайту, а якщо продовжує користуватися Сайтом, то робить це на власний ризик та під власну відповідальність. При цьому усі умови даної Угоди залишаються в силі.

2. Права, обов'язки та відповідальність сторін

2.1. Повний доступ до Сайту, розміщення інформації, ознайомлення з більш повною інформацією про інших користувачів, відправлення повідомлень, можливі тільки для зареєстрованого Користувача (що створив обліковий запис).

2.2. Якщо Користувач вважає, що на Сайті присутня інформація, що порушує його права, Користувач зобов'язаний повідомити про це Державне підприємство «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії» (ДП «НДІГК») й надати їй інформацію, яка підтверджує дане порушення прав. У випадку якщо Користувач надасть неправдиву інформацію про порушення його прав, він несе повну відповідальність за заподіяний збиток (включаючи витрати, мита й оплату адвокатських послуг).

2.3. Користувачеві заборонено:

2.4. Відповідальність Користувача:

2.5. Відповідальність Державне підприємство «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії» (ДП «НДІГК»):

3. Конфіденційність

3.1. У випадку, якщо при використанні Сайту Користувачеві будь-яким способом стала відома інформація відносно Державне підприємство «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії» (ДП «НДІГК») та/або третіх осіб, яка відповідно до законодавства України відноситься до конфіденційної та/або до Комерційної таємниці, Користувачу заборонено зберігати, використовувати й поширювати таку інформацію.

3.2. Користувач розуміє й погоджується з тим, що розміщуючи на Сайті інформацію, у відношенні якої Користувачем самостійно не передбачено обмеження доступу, будь-яка третя особа може одержати доступ до цієї інформації.

3.3. Користувач підтверджує, що він ознайомився та повністю прийняв умови «Угоди про конфіденційність» між Користувачем та Державне підприємство «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії» (ДП «НДІГК»), яка розміщена за адресою Угода про конфіденційність.

4. Інші умови

4.1. Державне підприємство «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії» (ДП «НДІГК») має право вносити зміни в дану Угоду. Усі внесені до Угоди зміни будуть доступні у вигляді нової редакції Угоди, за адресою Угода користувача. У випадку внесення до Угоди істотних змін, Державне підприємство «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії» (ДП «НДІГК») додатково повідомить Користувача про ці зміни по електронній пошті. Усі зміни Угоди набувають чинності з моменту їх публікації. Використовуючи послуги або Сайт Користувач підтверджує згоду з новими умовами Угоди в редакції, що діє на момент використання Користувачем послуг або Сайту.

4.2. Державне підприємство «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії» (ДП «НДІГК») не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Угоди, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.

4.3. Користувач надає Державне підприємство «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії» (ДП «НДІГК») право надсилати йому повідомлення, що містять інформацію про Сайт, послуги Державне підприємство «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії» (ДП «НДІГК») або інформацію рекламного характеру.

4.4. У випадку визнання недійсної або нездійсненної будь-якої частини даної Угоди, інші частини Угоди будуть залишатися в чинності. Відмова кожної зі сторін від будь-якого положення або умови даної Угоди, або будь-яке їх порушення не скасовує дію цього положення або умови.

4.5. Сайт надається Державне підприємство «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії» (ДП «НДІГК») "як є". Державне підприємство «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії» (ДП «НДІГК») не гарантує відповідність Сайту цілям і очікуванням Користувача, його безперебійну й безпомилкову роботу, а також схоронність облікового запису Користувача й інформації, що розміщена Користувачем на Сайті.

4.6. Державне підприємство «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії» (ДП «НДІГК») має право в односторонньому порядку змінювати вартість, види й терміни дії послуг, що надаються у рамках Сайту.

4.7. Державне підприємство «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії» (ДП «НДІГК») може в будь-який момент і без повідомлення Користувача поступитися своїми правами за даною Угодою третій стороні.

4.8. До даної Угоди й відносинам між Державне підприємство «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії» (ДП «НДІГК») та Користувачем, що виникають у зв'язку з використанням Сайту, застосовується законодавство України. Кожна сторона незаперечно погоджується з тим, що відповідні суди України мають виняткову юрисдикцію відносно будь-яких претензій, спорів або розбіжностей, що стосуються Угоди та використання Сайту.