Обстеження пунктів

Технічні вимоги

щодо чергового обстеження та оновлення геодезичних пунктів


 1. Чергове обстеження геодезичних пунктів виконується згідно вимог таких нормативно-технічних документів:
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 року № 836 «Про затвердження Порядку охорони геодезичних пунктів»;
 • Порядок обстеження та оновлення пунктів Державної геодезичної мережі. (Затверджений наказом Мінагрополітики №435 від 03.11.2014 р.);
 • Інструкція про типи центрів геодезичних пунктів, ГКНТА-2.01, 02-01-93, 1994 р. ;
 • Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000 та  1 :500, Укргеодезкартографія, 1999 р.;
 • Інструкція про порядок контролю і приймання топографо-геодезичних та картографічних робіт, Укргеодезкартографія, 2000 р.
 1. За результатами чергового обстеження заповнюється «Картка побудови, обстеження та оновлення геодезичного пункту ____ класу» на кожний пункт окремо, рекомендується це виконувати у Word. Колонка «Результати оновлення пункту» заповнюється тільки при оновлені елементів пункту.
 2. Шапка картки (№ за каталогом, назва, клас, тип центру, тип знаку ….) заповнюється згідно даних із Геопорталу, сторінка «Геодезична інформація про пункт». Тип центру та його креслення також є в цій таблиці.
 3. При заповненні Картки рекомендується користуватися стандартними значеннями (виразами), які наведені у таблиці – Рекомендації щодо заповнення картки. Після стандартного значення про стан елементу пункту, при необхідності, слід давати не формалізовану інформацію про елемент (Приклади наведені в колонці Додаткова інформація).
 4. При обстеженні геодезичного пункту виконується його фотографування у трьох ракурсах:
 • загальний вигляд місцезнаходження пункту (із відстані 30-20 м);
 • вигляд пункту (зовнішній знак, окопка)
 • вигляд центру (бажано щоб читався номер марки).

Фотографії в роздрукованому вигляді додаються до картки.

 1. При обстеженні геодезичного пункту обов’язково вказується глибина закладання монолітів за правилом: +0.20 (вище поверхні землі), -0.50 (нижче поверхні землі).
 2. Опис складу елементів геодезичного пункту наведений в таблиці нижче:

Рекомендації щодо заповнення картки


Елементи пункту

Результати обстеження пункту

Додаткова інформація

1

Пізнавальний стовп

1. В задовільному стані, глибина +0.25 м

 

2. Відсутній


3. Втрачений

Пізнавальний знак вивернутий

Пізнавальний знак розбитий

2

Моноліт І

В задовільному стані,

номер марки № (номер марки не читається),   глибина – 0.45 м

 

2. Моноліт розбитий, марка вибита

 

3. Пункт не знайдений

Місце пункту розорано

4. Пункт втрачений

Курган знищений

На місці геодезичного пункту кар’єр, (будівля, побудована дорога, тощо)

3

Моноліт ІІ

1. Не відкривався

 

2. В задовільному стані, номер марки б/н,   глибина – 1.10 м

 

 

Моноліт ІІІ

1. Не відкривався

 

 

 

2. В задовільному стані, номер марки не читається

глибина – 2.10 м

 

4

Зовнішній знак

1.В задовільному стані

 

2.Металевий сигнал в аварійному стані.

 

3.Знак знищений

 

4.Відсутній

 

 

Зовнішнє оформлення

Обкопаний канавами у формі трикутника

 

Обкопаний канавами у формі квадрата, встановлений охоронний стовп в 1.2 м від центру

 

Встановлений охоронний стовп в 1.2 м від центру

 

Відсутнє

 

Технічні вимоги
Форма картки чергового обстеження пункту
Альбом типів центрів
Акт приймання-передачі матеріалів до Адміністратора БГД
Приклад фотографії місцезнаходження пункту
Приклад фотографії вигляду центру пункту