Вимоги до розграфлення листів в регіональних системах координат

 

 Для топографічних та кадастрових планів, що створюються у місцевих регіональних системах координат (МСК), похідних від УСК-2000, застосовується прямокутне розграфлення аркушів планів з такими розмірами рамок аркушів:

 

Масштаб Розмір планшета

1:10 000

- 40 х 40 см

1:5 000

- 40 х 40 см

1:2 000

- 50 х 50 см

1:1 000

- 50 х 50 см

1:500

- 50 х 50 см

 

Розграфлення аркушів плану 1:10 000

Рамка аркушів масштабу 1:10 000 має збігатися із лініями кілометрової сітки.

Нумерація аркушів плану починається з північно-західного кута, по горизонтальних рядах. Кожний аркуш плану позначається 4 символами з цифр арабського алфавіту. Лідируючі символи в нумерації аркушів обов’язкові.

Приклад номенклатури аркуша масштабу 1:10 000

32-0412,

де

32  - код місцевої регіональної системи координат (перші два символи з коду КОАТТУ АР Крим, областей, та м. Києва та Севастополя);

0412 – номер аркуша  в межах розповсюдження МСК.

 

Розграфлення аркушів плану 1:5 000

За основу розграфлення аркушів плану 1:5 000 беруть аркуш масштабу 1:10 000, який ділиться на чотири частини. Кожна частина аркуша позначається символами з цифр арабського алфавіту: 1, 2, 3, 4.

Приклад номенклатури аркуша масштабу 1:5 000:

32-0412-2.

де

32  - код місцевої регіональної системи координат;

0412 – номер аркуша масштабу 1:10 000 в межах розповсюдження МСК.

2 – номер аркуша масштабу 1:5 000.

 

Розграфлення аркушів плану 1:2 000

За основу розграфлення аркушів плану 1:2 000 беруть аркуш масштабу 1:5 000, який ділиться на чотири рівномірні частини. Кожна частина аркуша позначається символами з великих букв (верхнього регістру) українського алфавіту: А, Б, В, Г.

Приклад номенклатури аркуша масштабу 1:2 000:

32-0412-2-А.

де

32  - код місцевої регіональної системи координат;

0412 – номер аркуша  масштабу 1:10 000 в межах розповсюдження МСК.

2 – номер аркуша масштабу 1:5 000;

А – номер аркушу.

 

Розграфлення аркушів плану 1:1 000

За основу розграфлення аркушів плану 1:1 000 беруть аркуш масштабу 1:2 000, який ділиться на чотири рівномірні частини. Кожна частина аркуша позначається символами з цифр римського алфавіту: І, ІІ, ІІІ, IV.

Приклад номенклатури аркуша масштабу 1:1 000:

32-0412-2-А-ІІ,

де

32  - код місцевої регіональної системи координат;

0412 – номер аркуша  масштабу 1:10 000 в межах розповсюдження МСК.

2 – номер аркуша масштабу 1:5 000;

А – номер аркушу масштабу 1:2 000;

ІІ – номер аркушу.

 

Розграфлення аркушів плану 1:500

За основу розграфлення аркушів плану 1:500 беруть аркуш масштабу 1:2 000, який ділиться на шістнадцять рівномірних частин. Кожна частина аркуша позначається символами з цифр арабського алфавіту: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

Приклад номенклатури аркуша масштабу 1:5 00:

32-0412-2-А-12,

де

32  - код місцевої регіональної системи координат;

0412 – номер аркуша  масштабу 1:10 000 в межах розповсюдження МСК.

2 – номер аркуша масштабу 1:5 000;

А – номер аркушу масштабу 1:2 000;

12 – номер аркушу.

 

Розграфлення аркушів топографічних та кадастрових планів в місцевих регіональних системах координат наведені нижче.

Розграфлення аркушів топографічних та кадастрових планів

в регіональних місцевих системах координат